مشاور دبیرستان آیین روشن دوره اول

امام علی (ع) می فرمایند :با خردمندان مشورت کن که از لغزشها و پشیمانی ایمن گردی.

مشاور دبیرستان آیین روشن دوره اول

امام علی (ع) می فرمایند :با خردمندان مشورت کن که از لغزشها و پشیمانی ایمن گردی.

مشاور دبیرستان آیین روشن دوره اول

کسی که قادر است شما را خشمگین کند،کنترل شما را در دست دارد.
ضمن عرض سلام حضور مراجعین محترم به وبلاگ مشاوره دبیرستان آیین روشن دوره اول خوش آمدید.در این وبلاگ از مطالب سرکارخانم زهرا مرزبان کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی ،مدرس آموزش خانواده ،دانش پذیر دکترای روانشناسی سلامت ،پژوهشگر ،نویسنده و سرکار خانم ناهید توکلی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،25 سال سابقه در امر مشاوره در آموزش و پرورش و همچنین مشاور مدارس تیزهوشان بهره مند خواهیم شد.